Đọc đoạn trích sau : Giáo dục tức là giải phóng . Nó mở ra cánh cửa dẫn đến hòa bình , công bằng là công lý . Những người nắm giữ chìa khóa của cánh c

Photo of author

By Ayla

Đọc đoạn trích sau : Giáo dục tức là giải phóng . Nó mở ra cánh cửa dẫn đến hòa bình , công bằng là công lý . Những người nắm giữ chìa khóa của cánh cửa này – các thầy cô giáo , các bậc cha mẹ , đặc biệt là những người mẹ – gánh 1 trách nhiệm vô cùng quan trọng , bởi vì cái thế giới mà chúng ta để lại cho các thế hệ mai sau sẽ tùy thuộc vào những trẻ em mà chúng ta để lại cho thế giới ấy .
CÂU HỎI : Dựa vào nội dung đoạn trích trên kết hợp với những hiểu biết xã hội hãy viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của giáo dục đối với bản thân mình .
Leave a Comment