Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi: Qua màng nước mắt, tôi nhìn theo mẹ và em trèo lên xe. Bỗng em lại tụt xuống chạy về phía tôi, tay ôm con búp bê. Em

By Autumn

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:
Qua màng nước mắt, tôi nhìn theo mẹ và em trèo lên xe. Bỗng em lại tụt xuống chạy về phía tôi, tay ôm con búp bê. Em đi nhanh về chiếc giường, đặt con Em Nhỏ quàng tay vào con Vệ Sĩ. ­Em để nó ở lại – Giọng em ráo hoảnh – Anh phải hứa với em không bao giờ để chúng nó ngồi cách xa nhau. Anh nhớ chưa? Anh hứa đi ­Anh xin hứa Tôi mếu máo trả lời và đứng như chôn chân xuống đất, nhìn theo cái bóng bé nhỏ liêu xiêu của em tôi trèo lên xe. Chiếc xe tải rồ máy, lao ra đường và phóng đi mất hút.
a. Phương thức biểu đạt.
b. Khi lên xe , Thủy đã có hành động như thế nào?
c. Người anh như thế nào khi “nhìn theo cái bóng bé nhỏ liêu xiêu của em tôi trèo lên xe”.Điều đó thể hiện tâm trạng nào của người anh?
d. Sự đoàn tụ của hai con búp bê Em Nhỏ và Vệ Sĩ có ý nghĩa gì?
e. Suy nghĩ của em về trách nhiệm của cha mẹ với con cái (Viết thành đoạn văn)
Viết một bình luận