vì sao ngành chế biến lương thực thực phẩm chiếm tỉ trọng lớn nhất (bài 12 địa 9)

By Samantha

vì sao ngành chế biến lương thực thực phẩm chiếm tỉ trọng lớn nhất (bài 12 địa 9)

0 bình luận về “vì sao ngành chế biến lương thực thực phẩm chiếm tỉ trọng lớn nhất (bài 12 địa 9)”

  1. – Đây là ngành có thế mạnh lâu dài, mang lại hiệu quả kinh tế cao và có tác động mạnh mẽ đến các ngành kinh tế khác trong nước.Dân số đông, dồi dào, trẻ, có khả năng tiếp thu, nhu cầu dinh dưỡng cao⇒ thị trường tiêu thụ lớnngành chế biến lương thực thực phẩm chiếm tỉ trọng lớn nhấtCHÚC BẠN HỌC TỐT

    Trả lời
  2. – Đây là ngành có thế mạnh lâu dài, mang lại hiệu quả kinh tế cao và có tác động mạnh mẽ đến các ngành kinh tế khác trong nước

    – Dân số đông, dồi dào, trẻ, có khả năng tiếp thu, nhu cầu dinh dưỡng cao⇒ thị trường tiêu thụ lớn

    ngành chế biến lương thực thực phẩm chiếm tỉ trọng lớn nhất

    Trả lời

Viết một bình luận