Don’t eat too –.. candy. much many a an

By Reese

Don’t eat too ………. candy. much many a an

0 bình luận về “Don’t eat too –.. candy. much many a an”

 1. Don’t eat too ………. candy.

  A. much

  B.many

  C. a

  D. an

  Cấu trúc:

  Many và much dùng trong câu phủ định (-) và câu hỏi (?)

  Ta có many và much + danh từ đếm đc số nhiều

  Nhưng too much dùng cho danh từ ko đếm đc

  @hahoang207

  ~Good luck!!!~

  Xin hay nhất + cảm ơn  và 5* nha!!!

  Trả lời
 2. Don’t eat too …much……. candy.

  Much và many thường được dùng trong câu phủ định và nghi vấn.

  too + much + danh từ không đếm được

  too + many + danh từ đếm được số nhiều.

  mà candy không chia ở dạng số nhiều

  ⇒ Chọn much

  Tạm dịch: Đừng ăn quá nhiều kẹo.

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm