Đóng vai nhân vật Vũ Nương kể lại câu chuyện “Chuyện người con gái Nam Xương”. Dàn bài: MB: Giới thiệu bản thân. Hoàn cảnh kể chuyện. TB: Khi về nhà c

Photo of author

By Alice

Đóng vai nhân vật Vũ Nương kể lại câu chuyện “Chuyện người con gái Nam Xương”.
Dàn bài:
MB:
Giới thiệu bản thân.
Hoàn cảnh kể chuyện.
TB:
Khi về nhà chồng.
Khi chồng đi lính.
Khi chồng trở về.
Khi phải chịu nỗi oan khuất.
KB:
Lí do kể lại câu chuyện.
Lời khuyên với mọi người.
Leave a Comment