Đốt cháy hoàn toàn 54 gam hỗn hợp khí A gồm C2H6 và C3H6 trong Oxi dư thì thu được 84 lít CO2. Tính thành phần % theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp k

By Faith

Đốt cháy hoàn toàn 54 gam hỗn hợp khí A gồm C2H6 và C3H6 trong Oxi dư thì thu được 84 lít CO2. Tính thành phần % theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp khí A( biết các khí đo ở ĐkTC)

0 bình luận về “Đốt cháy hoàn toàn 54 gam hỗn hợp khí A gồm C2H6 và C3H6 trong Oxi dư thì thu được 84 lít CO2. Tính thành phần % theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp k”

 1. Đáp án:

  % V C2H6=%V C3H6=50%

  Giải thích các bước giải:

   2C2H6 + 7O2 —-> 4CO2 + 6H2O

  2C3H6 +9O2 —> 6CO2 + 6H2O

  Gọi số mol C2H6 là x; C3H6 là y

  -> m A=mC2H6 +mC3H6=30x+42y=54

  Ta có: nCo2=2nC2H6 +3nC3H6=2x+3y=84/22,4=3,75 mol

  Giải được: x=y=0,75 mol

  Vì % số mol =% thể tích

  ->% V C2H6=%V C3H6=50%

  Trả lời

Viết một bình luận