Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Mg và Al cần vừa đủ 2,8 lít khí O2 (đktc), thu được 9,1 gam hỗn hợp hai oxit. Tính giá trị của m.

By Piper

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Mg và Al cần vừa đủ 2,8 lít khí O2 (đktc), thu được 9,1 gam hỗn hợp hai oxit. Tính giá trị của m.

0 bình luận về “Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Mg và Al cần vừa đủ 2,8 lít khí O2 (đktc), thu được 9,1 gam hỗn hợp hai oxit. Tính giá trị của m.”

 1. nO2= 2,8/22,4=0,125 (mol) ==> mO2= 0,125.32=4 (g)

  Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

  mhh + mO2= moxit

  ⇒ mhh= moxit – mO2= 9,1 – 4= 5,1 (g)

   

  Trả lời
 2. nO2 = 2,8/22,4 = 0,125mol

  ⇒ mO2 = 0,125.32 = 4g

  Áp dụng bảo toàn khối lượng ta có:

  mhh = m2oxit-mO2 = 9,1-4 = 5,1g

  CHÚC BN HOK TỐT

   

  Trả lời

Viết một bình luận