Một người đi xe đạp, 125m đầu đi hết 25s. Người đó đi tiếp 30m với vận tốc 10,8 Km/h. Tính vận tốc trung bình của người đi xe đạp a) Trên đoạn đường đ

By Reese

Một người đi xe đạp, 125m đầu đi hết 25s. Người đó đi tiếp 30m với vận tốc 10,8 Km/h. Tính vận tốc trung bình của người đi xe đạp
a) Trên đoạn đường đầu
b) Trên cả quãng đường
( giải chi tiết )

0 bình luận về “Một người đi xe đạp, 125m đầu đi hết 25s. Người đó đi tiếp 30m với vận tốc 10,8 Km/h. Tính vận tốc trung bình của người đi xe đạp a) Trên đoạn đường đ”

 1. Đáp án:

  a) 5(m/s)

  b) 4,43 (m/s)

  Giải thích các bước giải:

  a) Thời gian đi đoạn đường đầu: \(t = 25\left( s \right)\), vận tốc trung bình là:

  \({v_1} = \dfrac{{{s_1}}}{{{t_1}}} = \dfrac{{125}}{{25}} = 5\left( {m/s} \right)\)

  1. b) Thời gian đi đoạn đường thứ 2: \(t = \dfrac{{{s_2}}}{{{v_2}}} = \dfrac{{30}}{{\left( {\dfrac{{10,8}}{{3,6}}} \right)}} = 10\left( s \right)\)
  2. Vận tốc trung bình \({v_{tb}} = \dfrac{{{s_1} + {s_2}}}{{{t_1} + {t_2}}} = \dfrac{{125 + 30}}{{25 + 10}} = 4,43\left( {m/s} \right)\)  

   Trả lời

  Viết một bình luận