dựa vào nội dung của 3 khổ thơ cuối,em hãy viết 1 đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em 1 tình cảm cao đẹp của người lính lái xe ấy

Photo of author

By Cora

dựa vào nội dung của 3 khổ thơ cuối,em hãy viết 1 đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em 1 tình cảm cao đẹp của người lính lái xe ấy
Leave a Comment