Dung dịch muối Na 2 CO 3 tác dụng được với dãy chất nào sau đây? A/ HCl; BaCl 2 ; Ca(OH) 2 ; Zn(NO 3 ) 2 . B/H 2 SO 4 ; NaHCO 3 ; Cu(OH) 2 ; Ba(OH)

Photo of author

By Skylar

Dung dịch muối Na 2 CO 3 tác dụng được với dãy chất nào sau đây?
A/ HCl; BaCl 2 ; Ca(OH) 2 ; Zn(NO 3 ) 2 .
B/H 2 SO 4 ; NaHCO 3 ; Cu(OH) 2 ; Ba(OH) 2 .
C/ ZnCO 3 ; Ba(NO 3 ) 2 ; Na 2 O; H 2 O.
D/ CaCO 3 ; Fe(OH) 3 ; K 2 O; H 2 O.

0 bình luận về “Dung dịch muối Na 2 CO 3 tác dụng được với dãy chất nào sau đây? A/ HCl; BaCl 2 ; Ca(OH) 2 ; Zn(NO 3 ) 2 . B/H 2 SO 4 ; NaHCO 3 ; Cu(OH) 2 ; Ba(OH)”

 1. Đáp án: $A$

  Giải thích các bước giải:

  $Na_2CO_3 + 2HCl \to 2NaCl + CO_ 2+H_2O$

  $Na_2CO_3 + Ca(OH)_2 \to CaCO_3 + 2NaOH$
  $Na_2CO_3 + Zn(NO_3)_2 \to ZnCO_3 + 2NaNO_3$

   

Viết một bình luận