Dung dịch NaOH không tác dụng với chất nào sau đây? A: P2O5 B: CO2 C: MgO D: Al2 O3

By Jasmine

Dung dịch NaOH không tác dụng với chất nào sau đây?
A: P2O5
B: CO2
C: MgO
D: Al2 O3

0 bình luận về “Dung dịch NaOH không tác dụng với chất nào sau đây? A: P2O5 B: CO2 C: MgO D: Al2 O3”

 1. Đáp án:

  Câu C – MgO

  Giải thích các bước giải:

  Vì NaOH là hiđroxit thuộc họ bazơ nên không tác dụng được với oxit bazơ.

  PTHH: 

  $P_2O_5+6NaOH \to 2Na_3PO_4 + 3H_2O$

  $CO_2+2NaOH \to Na_2CO_3 + H_2O$

  $Al_2O_3 + 2NaOH \to 2NaAlO_2+H_2O$

   

  Trả lời

Viết một bình luận