Dùng đồng hồ vạn năng đo điện trở của cuộn dây, điều chỉnh núm chỉnh ở thang đo 100, kim chỉ trên mặt đồng hồ là 4 Ôm. Vậy cuộn dây có điện trở là:

By Adalynn

Dùng đồng hồ vạn năng đo điện trở của cuộn dây, điều chỉnh núm chỉnh ở thang đo 100, kim chỉ trên mặt đồng hồ là 4 Ôm. Vậy cuộn dây có điện trở là:

0 bình luận về “Dùng đồng hồ vạn năng đo điện trở của cuộn dây, điều chỉnh núm chỉnh ở thang đo 100, kim chỉ trên mặt đồng hồ là 4 Ôm. Vậy cuộn dây có điện trở là:”

 1. Áp dụng công thức

  Giá trị đo được = chỉ số thang đo x thang đo.

  Điện trở của cuộn dây dẫn là

   `100.4=400Ω  =0,4KΩ`
  Vậy cuộn dây dẫn có điện trở là `0,4KΩ `

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm