Dùng đồng hồ vạn năng đo điện trở của cuộn dây, điều chỉnh núm chỉnh ở thang đo 100, kim chỉ trên mặt đồng hồ là 4 Ôm. Vậy cuộn dây có điện trở là:

Photo of author

By Adalynn

Dùng đồng hồ vạn năng đo điện trở của cuộn dây, điều chỉnh núm chỉnh ở thang đo 100, kim chỉ trên mặt đồng hồ là 4 Ôm. Vậy cuộn dây có điện trở là:

0 bình luận về “Dùng đồng hồ vạn năng đo điện trở của cuộn dây, điều chỉnh núm chỉnh ở thang đo 100, kim chỉ trên mặt đồng hồ là 4 Ôm. Vậy cuộn dây có điện trở là:”

  1. Áp dụng công thức

    Giá trị đo được = chỉ số thang đo x thang đo.

    Điện trở của cuộn dây dẫn là

     `100.4=400Ω  =0,4KΩ`
    Vậy cuộn dây dẫn có điện trở là `0,4KΩ `

Viết một bình luận