thể tích của dd NaOH 1m cần dùng để tác dụng hoàn toàn với 1,12lít khí Cl2 (đktc) là

By Eden

thể tích của dd NaOH 1m cần dùng để tác dụng hoàn toàn với 1,12lít khí Cl2 (đktc) là

0 bình luận về “thể tích của dd NaOH 1m cần dùng để tác dụng hoàn toàn với 1,12lít khí Cl2 (đktc) là”

 1. Đáp án:

  `-` `V_{\text{dd NaOH}}=0,1\ (l).`

  Giải thích các bước giải:

  `-` `n_{Cl_2}=\frac{1,12}{22,4}=0,05\ (mol).`

  Phương trình hóa học:

  `Cl_2 + 2NaOH \to NaCl + NaClO + H_2O`

  `-` Theo phương trình: `n_{NaOH}=2n_{Cl_2}=0,1\ (mol).`

  `\to V_{\text{dd NaOH}}=\frac{0,1}{1}=0,1\ (l).`

  \(\boxed{\text{LOVE TEAM}}\)

  Trả lời
 2. Đáp án:

  `V_(ddNaOH)=100ml` 

  Giải thích các bước giải:

  `n_(Cl_2)=(1,12)/(22,4)=0,05(mol)`

  `PTHH:Cl_2+2NaOH->NaCl+NaClO+H_2O` 

  Theo PTHH: `n_(NaOH)=2n_(Cl_2)=2.0,05=0,1(mol)`

  `V_(ddNaOH)=(0,1)/1=0,1(l)=100(ml)`

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm