em có cảm nhận gì về vẻ đẹp quê hương đất nước con người Việt Nam hiện lên qua câu ca dao Ai giúp mình với!!!

By Natalia

em có cảm nhận gì về vẻ đẹp quê hương đất nước con người Việt Nam hiện lên qua câu ca dao
Ai giúp mình với!!!

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận