Như kết quả và ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống quân Tống tại phòng tuyến sông Như Nguyệt

Photo of author

By Mary

Như kết quả và ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống quân Tống tại phòng tuyến sông Như Nguyệt

0 bình luận về “Như kết quả và ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống quân Tống tại phòng tuyến sông Như Nguyệt”

 1. *Diến biến:

  – Quân Tống bắc cầu phao, đóng bè lớn, ào ạt tiến qua sông, đánh vào phòng tuyến của ta

  – Ta mở cuộc tấn công lớn, đẩy chúng về phía bờ Bắc

  – Cuối mùa xuân năm 1077: Lý thường Kiệt bất ngờ mở cuộc tấn công vào trận tuyến của địch

  *Kết quả:

  Quân Tống thua to, rơi vào tình thế khó khăn, tuyệt vọng

  Lý Thường Kiệt quyết định giảng hoà, cho quân Tống rút về nước

  *Nguyên nhân thắng lợi:

  – Nhờ có tinh thần đoàn kết, toàn dân

  – Sự chỉ huy tài tình của Lý Thường Kiệt

  *Ý nghĩa lịch sử:

  – Là chiến thắng tuyệt vời, trong lịch sử trống quân xâm lược của quân và dân Đại Việt

  – Buộc nhà Tống phải từ bỏ mộng xâm lược nước ta

  – Củng cố nền độc lập của dân tộc

 2. *Kết quả: quân Tống đại bại.Chấp thuận lời đề nghị giảng hòa và kéo quân về nước.

  * ý nghĩa: là trận dánh tuyệt vời trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.Nhà Tống từ bỏ mông xâm lược Đại Việt. Nền độc lập tự chủ của Đại Việt được giữ vững.

Viết một bình luận