Em hãy giải thích sự cần thiết phải hội nhập của việt nam trong xu thế hội nhập của thế giới ngày nay?

Photo of author

By Quinn

Em hãy giải thích sự cần thiết phải hội nhập của việt nam trong xu thế hội nhập của thế giới ngày nay?

0 bình luận về “Em hãy giải thích sự cần thiết phải hội nhập của việt nam trong xu thế hội nhập của thế giới ngày nay?”

 1. Chúng ta cần phải hội nhập vì:

  +Thúc đẩy phát triển kinh tế. 

  + Thu hút vốn.

  + Mở rộng thị trường buôn bán.

  + Giao lưu văn hóa.

  + Giao lưu học tập khoa học kĩ thuật.

  + Học tập kinh nghiệm, tri thức của nhân loại.

  + Bảo vệ môi trường.

  + Bảo vệ hòa bình nhân loại.

  + Cùng thế giới làm các công tác nhân đạo.

Viết một bình luận