Em hãy miêu tả người chị của mình. Gợi ý: bằng quan sát tưởng tượng làm nhân vật nổi bật lên đặc điểm chính về ngoại hình, lời nói, hàn

By Charlie

Em hãy miêu tả người chị của mình.
Gợi ý: bằng quan sát tưởng tượng làm nhân vật nổi bật lên đặc điểm chính về ngoại hình, lời nói, hành động.
KO COPPY TRÊN MẠNG NHA

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận