Quãng đường là 90km , thời gian đi là 2giờ ,vận tốc là

Photo of author

By Emery

Quãng đường là 90km , thời gian đi là 2giờ ,vận tốc là

0 bình luận về “Quãng đường là 90km , thời gian đi là 2giờ ,vận tốc là”

 1. Đáp án:45km/h

   

  Giải thích các bước giải:Theo công thức V=S:T(vận tốc=quãng đường:thời gian)

  =>V=90:2=45km/h

  vậy vận tốc là 45km/h

  xin ctlhn+5*+cám ơn

  chúc bạn học tốt

   

 2. Đáp án:

   

  vận tốc = quãng đường : thời gian 

  Vận tốc là :

  90:2=45(km/h)

      đáp số : 45km/h

   

Viết một bình luận