EM HÃY NHẬN XÉT CÁCH ĐÁNH GIẶC CỦA LÝ THƯỜNG KIỆT ?

Photo of author

By Margaret

EM HÃY NHẬN XÉT CÁCH ĐÁNH GIẶC CỦA LÝ THƯỜNG KIỆT ?

0 bình luận về “EM HÃY NHẬN XÉT CÁCH ĐÁNH GIẶC CỦA LÝ THƯỜNG KIỆT ?”

 1. Cách đánh giặc của Lí Thường Kiệt ”độc đáo sáng tạo”:

  -Vì:

  +Xây dựng phòng tuyến ở sông Như Nguyệt.

  +Tấn công trước để tự vệ.

  +Đánh vào tâm lí của địch.

  +Kết thúc chiến tranh bằng cách giảng hòa.

Viết một bình luận