Sau khi học xong bài Phò giá về kinh, em nghĩ thế hệ trẻ Việt Nam cần làm gì để xây dựng đất nước

Photo of author

By Daisy

Sau khi học xong bài Phò giá về kinh, em nghĩ thế hệ trẻ Việt Nam cần làm gì để xây dựng đất nước

0 bình luận về “Sau khi học xong bài Phò giá về kinh, em nghĩ thế hệ trẻ Việt Nam cần làm gì để xây dựng đất nước”

  1. Thế hệ trẻ Việt Nam, việc cần làm đầu tiên và cũng là việc quan trọng nhất chính là học tập

    Như Bác Hồ đã nói ”Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không…, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em” 

    Việc học chính là một phần tất yếu của cuộc sống và cũng góp một phần quan trọng để giúp Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu.

    Ngoài việc học ra thì cũng các yếu tố phụ góp một phần không nhỏ để thế hệ trẻ Việt Nam cần làm để xây dựng đất nước là: vâng lời cha mẹ, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, giúp đỡ mọi người và làm những việc mà bản thân có thể làm.

  2. chúng ta phải nhớ công ơn của những thế hệ đi trc và đền đáp lại bằng cách: học tập chăm chị, làm vc tốt , giữ gìn truyền thống và tuyên truyền cho các đời con cháu sauu về truyền thống tốt đẹp đó

Viết một bình luận