em hãy tìm các từ ghép đẳng lập và chính phụ . Trong 15 dòng đầu ở văn bản cổng trường mở ra

Photo of author

By Jade

em hãy tìm các từ ghép đẳng lập và chính phụ . Trong 15 dòng đầu ở văn bản cổng trường mở ra

0 bình luận về “em hãy tìm các từ ghép đẳng lập và chính phụ . Trong 15 dòng đầu ở văn bản cổng trường mở ra”

  1. -Các từ ghép đẳng lập là: , Nhạy cảm, quần áo, giày nón, cặp sách, tập vở

    – Các từ ghép chính phụ là: Khai trường, nhà cửa, chân bàn, gầm ghế, dọn dẹp, kịp giờ

    #HỌC TỐT NHA!

    #Nocopy

  2. – Từ ghép đẳng lập : quần áo , giày nón , cặp sách , tập vở , nhạy cảm 

    – Từ ghép chính phụ : khai trường , dọn dẹp , nhà cửa , gầm ghế , chân bàn , kịp giờ .

Viết một bình luận