help me!!!!! Tam Cương, Ngũ Thường là gì???

By Anna

help me!!!!!
Tam Cương, Ngũ Thường là gì???

0 bình luận về “help me!!!!! Tam Cương, Ngũ Thường là gì???”

  1. Tam cương ngũ thường là tổng kết mang tính khái quát mà các nhà phong thuỷ học mượn cương thường đạo đức để. gán cho cạp yếu tô hình thế phong thuỷ. Tam cương chỉ khí mạch, minh đường, thuỷ khẩu. Ngũ thường chỉ long, huyệt, sa, thủy, hướng, Khí mạch tức long mạch, long mạch thế lớn, như ngựa trời phi trên không trung, khí tượng tôn nghiêm thì sinh khí thịnh vượng, sức mạnh dồi dào, phát phúc lâu dải. Chọ liên khí mạch là yếu tố quan trọng nhất của phú quý bần tiện. Minh đường là khoảng đất, khoang sấn trống ở trước của ngõ ngòi nhà. Người xưa còn phân ra nội minh đường và ngoại minh đường, đó là khoảng đất ồ ngay trước nhà và khoảng đất trống xét trên bình diện rộng cho toàn bộ thế đất. Minh đường có vị trí rất quan trọng bởi lẽ nó chính là nơi đón khi vào và tụ lại trước khi vào nhà. Nếu không có minh đường khí sẽ khó có thể tụ lại. Khí không tụ lại thì không phải là cát khí, cho dù có vào nhà thì cũng không mang lại phúc lộc cho gia chủ. Thuỷ khẩu là của nước chảy. Thuỷ khẩu có hai loại: của nước chảy vào và của nước chảy ra. của nước chảy vào thì phải mở ra, của nước chảy ra thì phải đóng lại. Thuỷ khẩu tượng trưng cho sự giàu có. Để giữ được của cải, ngoài việc chọn được thuỷ khẩu tốt, còn phải xây dựng các công trình phụ trợ như cầu, đài, lầu, tháp, trồng cây xanh, đắp đập,…

    Trả lời
  2. Tam là ba, cương là giềng mối. Tam cương là ba mối quan hệ: Quân Thần (vua tôi), Phụ Tử (cha con), Phu Phụ (vợ chồng).

    Ngũ là năm, thường là hằng có. Ngũ thường là năm điều phải hằng có trong khi ở đời, gồm: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.

    Trả lời

Viết một bình luận