Em hãy viết một bài văn tả lại cảnh đẹp luôn lưu giữ trong tâm trí em. Mình sẽ cho 5 sao, cảm ơn và câu trả lời hay nếu không copy trên mạng, 1 tran

Photo of author

By Josephine

Em hãy viết một bài văn tả lại cảnh đẹp luôn lưu giữ trong tâm trí em.
Mình sẽ cho 5 sao, cảm ơn và câu trả lời hay nếu không copy trên mạng, 1 trang giấy nha* tầm 18 dòng*
Leave a Comment