Xét tính chẵn le của hàm căn 1-x -căn 1+x Sẵn cho em hỏi cách xác định tính chẵn lẻ của hàm số có căn và có giá trị tuyệt đối a

By Iris

Xét tính chẵn le của hàm căn 1-x -căn 1+x
Sẵn cho em hỏi cách xác định tính chẵn lẻ của hàm số có căn và có giá trị tuyệt đối a

0 bình luận về “Xét tính chẵn le của hàm căn 1-x -căn 1+x Sẵn cho em hỏi cách xác định tính chẵn lẻ của hàm số có căn và có giá trị tuyệt đối a”

 1. `D = [-1; 1]`

  `y = sqrt{1 – x} – sqrt{1 + x}`

  `text{Xét}` 

  `y (-x)`

  `= sqrt{-(1 + x)} – sqrt{-(1 – x)}`

  `= sqrt{1 + x} – sqrt{1 – x}`

  `= -y`

  `-> text{Hàm số lẻ}`

  Trả lời
 2. Đáp án:

  $y$ là hàm lẻ 

  Giải thích các bước giải:

  $y = f(x) = \sqrt{1 – x} – \sqrt{1 + x}$

  $TXĐ: D = [-1;1]$

  $\forall x \in D \longrightarrow – x \in D$

  Ta có:

  $f(-x) = \sqrt{1 – (-x)} – \sqrt{1 + (-x)}$

  $= \sqrt{1+ x} – \sqrt{1 – x}$

  $= – (\sqrt{1 – x} – \sqrt{1 + x}) = -f(x)$

  Vậy $y$ là hàm lẻ

  Trả lời

Viết một bình luận