oxit nào là oxit axit trong số các oxit kim loại dưới đây A. Na2O B. CaO C. Cr2O3 D. CrO3

By Anna

oxit nào là oxit axit trong số các oxit kim loại dưới đây
A. Na2O
B. CaO
C. Cr2O3
D. CrO3

0 bình luận về “oxit nào là oxit axit trong số các oxit kim loại dưới đây A. Na2O B. CaO C. Cr2O3 D. CrO3”

  1. Đáp án:

     C

    Giải thích các bước giải:

     vì Cr là phi kim có hóa trị II IIImaf chỉ C có công thức đúng còn D sai 2 chất còn lại là õits bazo

    Trả lời

Viết một bình luận