gia tốc hướng tâm có tỉ lệ thuận với tốc độ dài không?

Photo of author

By Valentina

gia tốc hướng tâm có tỉ lệ thuận với tốc độ dài không?

0 bình luận về “gia tốc hướng tâm có tỉ lệ thuận với tốc độ dài không?”

  1. Trong chuyển động tròn đều, t có gia tốc hướng tâm:

    aht = $\frac{v²}{r}$

    => gia tốc hướng tâm tỉ lệ thuận với bình phương tốc độ dài

Viết một bình luận