trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC,có A(1;2);B(1;3);C(-1;2) a tính tam giác ABC là tam giác vuông b tính diện tích tam giác ABC

Photo of author

By Hadley

trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC,có A(1;2);B(1;3);C(-1;2)
a tính tam giác ABC là tam giác vuông
b tính diện tích tam giác ABC

0 bình luận về “trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC,có A(1;2);B(1;3);C(-1;2) a tính tam giác ABC là tam giác vuông b tính diện tích tam giác ABC”

 1.  

  Giải thích các bước giải:

   a,

  vecto AB(0,1)

  vecto BC(-2,-1)

  vecto AC(-2,0)

  Vecto AB+ Vecto AC = 0.x.(-2)+1.x.0=O

  => AB vuông với AC=>tam giác  ABC vuông tại A

  b,

  SABC=1/2.AB.BC

  =>SABC=1.118 

Viết một bình luận