giải giùm tớ bài toán này với ạ: (0,6)^5/(0,2)^6

Photo of author

By Delilah

giải giùm tớ bài toán này với ạ:
(0,6)^5/(0,2)^6

0 bình luận về “giải giùm tớ bài toán này với ạ: (0,6)^5/(0,2)^6”

  1. Đáp án:

    1215

    Giải thích các bước giải: $\frac{0,6^{5}}{0,2^{6}}$ =$\frac{(\frac{3}{5})^{5}}{(\frac{1}{5})^{6}}$ = $\frac{3^{5}}{5^{5}} .5^{6}$=$ 5.3^{5} =1215$

Viết một bình luận