Giải giúp mik với, đây là phân số ạ 3/x=y/35=-36/84

Photo of author

By Claire

Giải giúp mik với, đây là phân số ạ
3/x=y/35=-36/84

0 bình luận về “Giải giúp mik với, đây là phân số ạ 3/x=y/35=-36/84”

 1. Ta có :

  `3/x = y/35 = (-36)/84`

  `⇔ 1/x = (-1)/7`

  `⇒ x = -7` 

  `y = (-3)/7`

  `⇔ y = (-3.35)/7`

  `⇒ y = -15`

  Vậy `x = -7` và `y = -15`

Viết một bình luận