Giải giúp mik với, đây là phân số ạ 3/x=y/35=-36/84

By Claire

Giải giúp mik với, đây là phân số ạ
3/x=y/35=-36/84

0 bình luận về “Giải giúp mik với, đây là phân số ạ 3/x=y/35=-36/84”

Viết một bình luận