Một kho nhận hàng 2 lần. Lần thứ nhất nhận 24 tấn 7 tạ hàng Lần thứ 2 nhận 32 tấn 800 kg hàng. Say đó người ta dùng ô tô để chuyển hết số hàng đó ,

By Alice

Một kho nhận hàng 2 lần. Lần thứ nhất nhận 24 tấn 7 tạ hàng Lần thứ 2 nhận 32 tấn 800 kg hàng. Say đó người ta dùng ô tô để chuyển hết số hàng đó , cứ 3 xe thì chở được 75 tạ. Hỏi người ta phải dùng bao nhiêu xe ?

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận