Giải giúp mình các câu này với cảm ơn trước câu 1 nhà tống xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì? câu 2 hàng năm nhà Lý tổ chức và thực tiễn nhằm mục đí

Photo of author

By Isabelle

Giải giúp mình các câu này với cảm ơn trước
câu 1 nhà tống xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì?
câu 2 hàng năm nhà Lý tổ chức và thực tiễn nhằm mục đích gì?
câu 3 Theo em lý do quan trọng nhất để Lý thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng biện pháp giải hoà?
Câu 4 nêu nhận xét của em về Thăng Long thế kỉ 11
Leave a Comment