giải giúp mình những câu này với 1.vương quốc của người Khmer hình thành ở thế kỷ VI có tên gọi là gì. 2 tại sao nghề luyện kim ở ẤN độ phát triển ở

Photo of author

By Emery

giải giúp mình những câu này với
1.vương quốc của người Khmer hình thành ở thế kỷ VI có tên gọi là gì.
2 tại sao nghề luyện kim ở ẤN độ phát triển ở thời kì Gúp-ta?
3.thế nào là chế độ quân chủ?
4.thơì đinh-tiền lê tôn giáo nào được truyền bá rộng rãi.
5tai sao loạn 12 sứ quân.
6 vì sao có sự chuyển ngôi đinh sang tiền lê.
8 tổ chức hành chính nhà nuớc thời lý có gì khác thời đinh – tiền lê.
9 nêu nhận xét của em về thăng Long ở thế kỷ XI.
10. trình bày diễn biến . kết quả. ý nghĩa cuộc kháng chiến chống tống do lê Hoàn chỉ huy.
11 vì sao lý thường kiệt chọn khúc sông như Nguyệt làm phòng tuyến chống quân tống.

0 bình luận về “giải giúp mình những câu này với 1.vương quốc của người Khmer hình thành ở thế kỷ VI có tên gọi là gì. 2 tại sao nghề luyện kim ở ẤN độ phát triển ở”

Viết một bình luận