Giúp nhaaaaa Tìm 2 số tự nhiên x, y thoả mãn: 2$^{x}$ + 3 = 4y

Photo of author

By Charlie

Giúp nhaaaaa
Tìm 2 số tự nhiên x, y thoả mãn:
2$^{x}$ + 3 = 4y

0 bình luận về “Giúp nhaaaaa Tìm 2 số tự nhiên x, y thoả mãn: 2$^{x}$ + 3 = 4y”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   2^x là lẻ 3 chẵn mà 4^y chẵn =>x=0

  thay x=0 ta có 

  2^0+3=4y

  1+3=4Y

  4=4y=>y=1

  vậy x=0, y =1

 2. Đáp án: $x = 0; y = 1$

   

  Giải thích các bước giải:

  – Nếu $x = 0 ⇒ 2^{x} = 2^{0} = 1$

  $ ⇒ 4y = 2^{x} + 3 = 1 + 3 = 4 ⇒ y = 1$

  – Nếu $x ≥ 1; x ∈ N ⇒ 2^{x} $ là số tự nhiên chẵn

  $ ⇒ 2^{x} + 3 $ là số tự nhiên lẻ

  Mà $ 4y$ là số tự nhiên chẵn $ ⇒$ không thỏa mãn

  Vậy $x = 0; y = 1$ là 2 STN duy nhất thỏa mãn

   

Viết một bình luận