Giải thích tại sao keo đất không tan trong nước ?

By Alice

Giải thích tại sao keo đất không tan trong nước ?

0 bình luận về “Giải thích tại sao keo đất không tan trong nước ?”

  1. Keo đất có điện tích lớn và có năng lượng bề mặt, nên có khả năng hấp phụ rất lớn.

    Do keo đất mang điện tích nên chúng không chỉ hút các ion mà cả những phân tử có cực. Vì phân tử nước có tính lưỡng cực nên thường bị các keo hấp thụ. Nếu keo âm thì đầu của của cực dương( H+) tiếp xúc với keo và ngược lại. 

    Vì vậy keo đất không tan trong nước mà tồn dưới dạng huyền phù

    Trả lời

Viết một bình luận