Giun đất chưa có tim chính thức, cơ quan nào đóng vai trò như tim ở giun đất? A. Mạch vòng giữa thân. B. Mạch vòng vùng hầu. C. Mạch lưng. D. Mạch bụn

Photo of author

By Ariana

Giun đất chưa có tim chính thức, cơ quan nào đóng vai trò như tim ở giun đất?
A. Mạch vòng giữa thân.
B. Mạch vòng vùng hầu.
C. Mạch lưng.
D. Mạch bụng.

0 bình luận về “Giun đất chưa có tim chính thức, cơ quan nào đóng vai trò như tim ở giun đất? A. Mạch vòng giữa thân. B. Mạch vòng vùng hầu. C. Mạch lưng. D. Mạch bụn”

 1. Giun đất chưa có tim chính thức, cơ quan nào đóng vai trò như tim ở giun đất?

  A. Mạch vòng giữa thân.

  B. Mạch vòng vùng hầu.

  C. Mạch lưng.

  D. Mạch bụng.

  Mạch vòng vùng hầu ddược xem đóng vai trò như tim ở giun đất

   

 2. Đáp án:

  Giun đất chưa có tim chính thức, cơ quan nào đóng vai trò như tim ở giun đất?

  A. Mạch vòng giữa thân.

  B. Mạch vòng vùng hầu.

  C. Mạch lưng.

  D. Mạch bụng.

  => Vì giun đất chưa có tim chính thức, nên mạch vòng vùng hầu đóng vai trò như tim của giun đất vậy, không có mạch vòng vùng hầu cũng như không có tim

   

Viết một bình luận