giúp e với ạ Có bao nhiêu số tự nhiên có năm chữ số khác nhau từng đôi một sao cho tổng các chữ số là số lẻ

Photo of author

By Eva

giúp e với ạ
Có bao nhiêu số tự nhiên có năm chữ số khác nhau từng đôi một sao cho tổng các chữ số là số lẻ

0 bình luận về “giúp e với ạ Có bao nhiêu số tự nhiên có năm chữ số khác nhau từng đôi một sao cho tổng các chữ số là số lẻ”

Viết một bình luận