giúp em bài này với ạ ! – giải các bất phương trình sau ( theo quy tắc nhân ) : a) -x > 4 ; b) 1.5x > -9

Photo of author

By Rose

giúp em bài này với ạ !
– giải các bất phương trình sau ( theo quy tắc nhân ) :
a) -x > 4 ; b) 1.5x > -9

0 bình luận về “giúp em bài này với ạ ! – giải các bất phương trình sau ( theo quy tắc nhân ) : a) -x > 4 ; b) 1.5x > -9”

 1. `-x > 4`

  `<=> -x.(-1)<4.(-1)`

  `<=>x<-4`

  ______________

  `1,5x > -9`

  `<=>3/2x > -9`

  `<=>3/2`.`2/3x > (-9)`.`2/3`

  `<=>x  > -6`

Viết một bình luận