Giúp em bài tập toán lớp 11 rút gọn Sin10×sin50×sin 70

Giúp em bài tập toán lớp 11 rút gọn Sin10×sin50×sin 70

By mtrend

bài tập toán lớp 11 rút gọn :

  • rút gọn Sin10×sin50×sin 70

ariana
Đáp án:

$\sin10^o.\sin50^o.\sin70^o$

$=\dfrac{-1}{2}(\cos80^o-\cos60^o).\sin50^o$

$=\dfrac{-1}{2}\sin50^o\cos80^o+\dfrac{1}{4}\sin50^o$

$=\dfrac{-1}{4}(\sin130^o-\sin30^o)+\dfrac{1}{4}\sin50^o$

$=\dfrac{-1}{4}\sin50^+\dfrac{1}{4}\sin30^o+\dfrac{1}{4}\sin50^o$

$=\dfrac{1}{8}$

adalynn
Đáp án:

Giải thích bước giải:

Giup em bai tap toan lop 11 rut gon Sin10×sin50×sin 70

daisy
Đáp án:

LHS=sin10°sin50°sin70°.

=sin10° cos(90∘−50°)cos(90∘−70°).

=2sin10∘cos10∘cos40∘cos20∘/2cos10

=2sin20∘cos20∘cos40/4 cos10

=2sin40∘cos40/8cos10∘.

=sin80/8cos10∘

=cos10/8cos10

=1/8.

brielle
Đáp án:

Giup em bai tap toan lop 11 rut gon Sin10×sin50×sin 70 1