Giúp em với ạ đang cần gấp quá Từ các chữ số 4, 9, 1, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số (không nhất thiết khác nhau)?

Photo of author

By Delilah

Giúp em với ạ đang cần gấp quá
Từ các chữ số 4, 9, 1, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số (không nhất thiết khác nhau)?
Leave a Comment