Giúp em với mai em nụp bài rồi :(( Một đội công nhân đặt kế hoạch sản xuất 250 sản phẩm . Trong 4 ngày đầu , họ thực hiện đúng kế hoạch . Mỗi ngày sau

Photo of author

By Remi

Giúp em với mai em nụp bài rồi :((
Một đội công nhân đặt kế hoạch sản xuất 250 sản phẩm . Trong 4 ngày đầu , họ thực hiện đúng kế hoạch . Mỗi ngày sau đó , họ đều vượt mức 5 sản phẩm nên đã xong công việc sớm hơn 1 ngày so với dự định . Hỏi theo kế hoặc , mỗi ngày đội công nhân đó làm được bao nhiêu sản phẩm ? Biết rằng năng suất mỗi ngày như nhau
Leave a Comment