giúp em vs ạ . đng cần gấp ạ. Đề bài : tìm các chữ số a,b sao cho : 3a là hợp số ( thêm giải thích cho em với ạ )

Photo of author

By Aubrey

giúp em vs ạ . đng cần gấp ạ. Đề bài : tìm các chữ số a,b sao cho : 3a là hợp số ( thêm giải thích cho em với ạ )
Leave a Comment