(GIÚP EM VS, EM ĐÁNH GIÁ 5 SAO CHO Ạ) Bài 1 :Tổng số hạt proton electron, notron trong một nguyên tử của nguyên tố Y là 58.Xác định nguyên tố và kí hi

Photo of author

By Savannah

(GIÚP EM VS, EM ĐÁNH GIÁ 5 SAO CHO Ạ)
Bài 1 :Tổng số hạt proton electron, notron trong một nguyên tử của nguyên tố Y là 58.Xác định nguyên tố và kí hiệu của Y
Bài 2: Tổng số hạt proton electron notron trong 2 nguyên tử kim loại A và B là 112 trong đó hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là 32, số hạt mang điện dương của B nhiều hoen A là 12.Xác định 2 kim loại A và B .Viết cấu hình electron của A và B
Leave a Comment