Giúp mik nha. Ghi luôn đáp án nha. 1) a) Đúng ghi Đ, sai ghi S: Một người đi bộ với vận tốc 6km/giờ. Quãng đường người đó đi được trong 15 phút là: A.

Photo of author

By Autumn

Giúp mik nha. Ghi luôn đáp án nha.
1)
a) Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Một người đi bộ với vận tốc 6km/giờ. Quãng đường người đó đi được trong 15 phút là:
A. 1,2km ….. B. 1,5km …… C. 1,7km ….
b) Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp số đúng:
Lúc 7 giờ một người đi xe đạp từ nhà với vận tốc 12km/giờ và đi đến Bưu điện huyện. Dọc đường người đó gặp người quen nên có dừng lại 20 phút. Người đó đến Bưu điện lúc 8 giờ 50 phút. Quãng đường người đó đi từ nhà đến Bưu điện là:
A. 16km
B. 18km
C. 20km
c) Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Xe thứ nhất đi được 33km 750m trong 45 phút. Xe thứ hai đi được 11250m trong 0,25 giờ.
A. Xe thứ nhất đi nhanh hơn xe thứ hai …
B. Hai xe đi bằng nhau …

0 bình luận về “Giúp mik nha. Ghi luôn đáp án nha. 1) a) Đúng ghi Đ, sai ghi S: Một người đi bộ với vận tốc 6km/giờ. Quãng đường người đó đi được trong 15 phút là: A.”

 1.  a) A

  b )C

  c) Đúng ghi Đ, sai ghi S:

  Xe thứ nhất đi được 33km 750m trong 45 phút. Xe thứ hai đi được 11250m trong 0,25 giờ.

  A. Xe thứ nhất đi nhanh hơn xe thứ hai  => Sai

  B. Hai xe đi bằng nhau . => Đúng

                         Xin hay nhất                  

   

 2. Đáp án :

  a) Đáp án : A. 1,2 km

  b) Đáp án : C. 20 km

  c) Đúng ghi Đ, sai ghi S :

  Xe thứ nhất đi được 33km 750m trong 45 phút. Xe thứ hai đi được 11250m trong 0,25 giờ.

  A. Xe thứ nhất đi nhanh hơn xe thứ hai  Sai

  B. Hai xe đi bằng nhau  Đúng

  begin{array}{|c|c|}\hline { nocopy } \\\hline { nocopy } \\\hline \end{array}

Viết một bình luận