Giúp mik nha. Ghi luôn đáp án nha. 1) a) Đúng ghi Đ, sai ghi S: Một người đi bộ với vận tốc 6km/giờ. Quãng đường người đó đi được trong 15 phút là: A.

By Autumn

Giúp mik nha. Ghi luôn đáp án nha.
1)
a) Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Một người đi bộ với vận tốc 6km/giờ. Quãng đường người đó đi được trong 15 phút là:
A. 1,2km ….. B. 1,5km …… C. 1,7km ….
b) Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp số đúng:
Lúc 7 giờ một người đi xe đạp từ nhà với vận tốc 12km/giờ và đi đến Bưu điện huyện. Dọc đường người đó gặp người quen nên có dừng lại 20 phút. Người đó đến Bưu điện lúc 8 giờ 50 phút. Quãng đường người đó đi từ nhà đến Bưu điện là:
A. 16km
B. 18km
C. 20km
c) Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Xe thứ nhất đi được 33km 750m trong 45 phút. Xe thứ hai đi được 11250m trong 0,25 giờ.
A. Xe thứ nhất đi nhanh hơn xe thứ hai …
B. Hai xe đi bằng nhau …
Viết một bình luận