So sánh bộ máy nhà nước thời lê so với bộ máy nhà nước thời lý trần hồ

Photo of author

By Margaret

So sánh bộ máy nhà nước thời lê so với bộ máy nhà nước thời lý trần hồ

0 bình luận về “So sánh bộ máy nhà nước thời lê so với bộ máy nhà nước thời lý trần hồ”

 1. *Thành phần quan lại:

  + Nhà nước thời Lý – Trần: Chủ yếu là quý tộc, vương hầu

  + Nhà nước thời Lê sơ: Các nho sĩ trí thức đỗ đạt, có học vị thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau. Không còn tầng lớp quý tộc thời Trần.

  *Tổ chức bộ máy chính quyền:

  + Nhà nước thời Lý – Trần: Nhà nước tổ chức theo chế độ quân chủ tập quyền (vua nắm mọi quyền hành) nhưng chưa hoàn chỉnh bằng thời Lê sơ. Là nhà nước quân chủ quý tộc.

  + Nhà nước thời Lê sơ: Vua là người trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả chỉ huy quân đội. Hoàn chỉnh hơn, chặt chẽ hơn, tính tập quyền cao hơn. Là nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền cao độ, mang tính quan liêu.

 2. thành phần quan lại cao cấp của thời nhà lý  trần là quý tộc vương hầuhầu.còn ở nhà nước thời lê  sơ là các quan sĩ trí thức đỗ đạt  có hocj vị thuộc cacs tàng  lớp xã hội khác nhau ko còn là tầng lớp quý tộc nhf trần

   tổ chức bộ máy chính quyền từ chiều ddinhf đến cấp xã thời lê thánh tông hoàn chỉnh hơn  chạt chẽ hơnhơn.tính taapj quyền cao hơn  nhà nước lý -trần đc gọi là nhà  nước quân chủ quý tộctộc,nhà nước lê  là nhà nước  quân chủ quan liêu  chuyên chế.

               vote5sao nha

Viết một bình luận