Giúp mình câu này với Ý nào không phản ánh đúng khó khăn mà các nước Châu Phi gặp phải sau khi giành được độc lậ A. Thiếu nhân công lao động B. Nạn

By Anna

Giúp mình câu này với
Ý nào không phản ánh đúng khó khăn mà các nước Châu Phi gặp phải sau khi giành được độc lậ
A. Thiếu nhân công lao động
B. Nạn đói, nợ nần
C. Sự xâm nhập của chủ nghĩa thực dân mới
D. Xung đột, mâu thuẫn sắc tộc

0 bình luận về “Giúp mình câu này với Ý nào không phản ánh đúng khó khăn mà các nước Châu Phi gặp phải sau khi giành được độc lậ A. Thiếu nhân công lao động B. Nạn”

Viết một bình luận