giúp mình vẽ các động tác trong bài thể dục với viết người que cũng đc 1.Vươn thở 2.Tay 3.Chân 4.Lườn Thanks

Photo of author

By Samantha

giúp mình vẽ các động tác trong bài thể dục với viết người que cũng đc
1.Vươn thở
2.Tay
3.Chân
4.Lườn
Thanks
Leave a Comment