từ mặt đất một vật được ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0=10m/s tìm việc trí và vận tốc tại đó thế năng bằng nửa động năng

Photo of author

By Eden

từ mặt đất một vật được ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0=10m/s tìm việc trí và vận tốc tại đó thế năng bằng nửa động năng

0 bình luận về “từ mặt đất một vật được ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0=10m/s tìm việc trí và vận tốc tại đó thế năng bằng nửa động năng”

 1. Giải thích các bước giải:

  Chọn mốc thế năng tại mặt đất, lấy g=10m/s²

  Theo bảo toàn cơ năng ta có:  

                $W_{0}$ =$W_{1}$ = $W_{đ1}$ +$W_{t1}$ (1)

   mà   2$W_{t1}$ = $W_{đ1}$ 

  * Tìm vị trí:

  (1)⇒ $W_{0}$ =$W_{1}$ = 3$W_{t1}$

  ⇔ $\frac{1}{2}$$mv0^{2}$ +0 = 3×mg$h_{1}$   (thế năng tại mặt đất bằng 0)

  ⇔ $\frac{1}{2}$×10² = 3×10×$h_{1}$    (rút gọn m ở 2 vế)

  ⇔ $h_{1}$ = $\frac{5}{3}$ (m)

  Vậy vị trí mà thế năng bằng nửa động năng cách mặt đất $\frac{5}{3}$ (m).

  * Tìm vận tốc:

  (1) ⇒ $W_{0}$ =$W_{1}$ = $\frac{3}{2}$$W_{đ1}$

      ⇔ $\frac{1}{2}$$mv0^{2}$ +0 = $\frac{3}{2}$× m×$v1^{2}$

      ⇔  $\frac{1}{2}$×10² = $\frac{3}{2}$×$v1^{2}$

      ⇔ $v_{1}$ = $\frac{10√3}{3}$  (m/s)

  Vậy vận tốc vật khi thế năng bằng nửa động năng là $\frac{10√3}{3}$  (m/s)

  Chúc bạn  học tốt!

 2. Đáp án:

   \(\begin{array}{l}
  h = \frac{5}{3}m\\
  v = 8,165m/s
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  {W_d} = 2{W_t}\\
   \Rightarrow {W_t} = \dfrac{W}{3} = \dfrac{{{W_{d\max }}}}{3}\\
   \Rightarrow mgh = \dfrac{{\dfrac{1}{2}mv_{\max }^2}}{3}\\
   \Rightarrow 10.h = \dfrac{{\dfrac{1}{2}{{.10}^2}}}{3}\\
   \Rightarrow h = \frac{5}{3}m
  \end{array}\)

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  {W_d} = 2{W_t}\\
   \Rightarrow \dfrac{1}{2}m{v^2} = 2mgh\\
   \Rightarrow \dfrac{1}{2}.{v^2} = 2.10.\frac{5}{3}\\
   \Rightarrow v = 8,165m/s
  \end{array}\)

Viết một bình luận