Giúp mình với!!! . Giải thích nữa ak!!! 1. When I was eating in the restaurant , I with a man at a table . A. made view B. caught sight C. took attent

By Eliza

Giúp mình với!!! . Giải thích nữa ak!!!
1. When I was eating in the restaurant , I with a man at a table . A. made view B. caught sight C. took attention D. had notice
2. The laser treatment can make a birthmark less can hardly see it . A. invaluable B. accessible C. conspicuous D. absorbable
Nhanh nhanh nha!

0 bình luận về “Giúp mình với!!! . Giải thích nữa ak!!! 1. When I was eating in the restaurant , I with a man at a table . A. made view B. caught sight C. took attent”

 1. 1D ( nghĩa từ này là thực hiện xem trùng khớp với câu hỏi)

  2D

  CHÚC BẠN HỌC TỐT 

  CHO MIK CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHA

  Trả lời
 2. 1. When I was eating in the restaurant , I with a man at a table .

  A. made view         B. caught sight          C. took attention          D. had notice

  chọn D vì ta có cụm have notice with something/somebody: chú ý đến thứ gì đó

  2. The laser treatment can make a birthmark less can hardly see it .

  A. invaluable         B. accessible             C. conspicuous              D. absorbable

  less conspicuous: mờ đi

  The laser treatment can make a birthmark less conspicuous = can hardly see it: Điều trị bằng laser có thể làm cho một vết bớt bớt khó nhìn thấy hơn

  * Chúc bạn học tốt*

  Mik xin CTL hay nhất ạ

  Trả lời

Viết một bình luận