em hiểu gì về vẻ đẹp và thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa?

By Melanie

em hiểu gì về vẻ đẹp và thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa?

0 bình luận về “em hiểu gì về vẻ đẹp và thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa?”

  1. Trong xã hội xưa, vẻ đẹp và thân phận người phụ nữ luôn là điều để ta suy nghĩ. Cái đẹp của họ đến từ ngoại hình cùng phẩm giá. Ở ngườ phụ nữ, ta thấy được sự cần cù, chăm chỉ và tấm lòng thủy chung son sắt. Nhưng dẫu cho đẹp xinh thì họ cũng chỉ là một món hàng trao qua đổi lại trong xã hội trọng nam khinh nữ. Người phụ nữ phải chịu cho mình muôn vàn bất công. Họ đâu có quyền tự quyết định cuộc sống, tự quyết định hạnh phúc của mình. Thân phận người phụ nữ sao mà chua xót, sao mà đáng thương đến vậy! 

    Trả lời
  2. Nhắc đến thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến, nguyên nhân dẫn đến bi kịch chính của cuộc đời người phụ nữ đó chính là tư tưởng nam quyền, “trọng nam khinh nữ”. Trong xã hội, điều này được hiện thực hóa qua các chuẩn mực khắt khe đối với người phụ nữ. Còn trong văn học, điều đó được thể hiện qua những lời thơ đầy chua xót, đắng cay về thân phận người phụ nữ

    Trả lời

Viết một bình luận