Trái đất quay một vòng quanh trục của nó trong 24 giờ Coi trái đất như hình cầu có bán kính r = 6400 km vĩ độ là góc tạo bởi bán kính trùng với bán kí

By Abigail

Trái đất quay một vòng quanh trục của nó trong 24 giờ Coi trái đất như hình cầu có bán kính r = 6400 km vĩ độ là góc tạo bởi bán kính trùng với bán kính xích đạo và với bán kính khác nối từ tâm của Trái đất đến một điểm đang xét nằm ở trên mặt đất tốc độ dài của một điểm ở vĩ độ 45 độ Bắc

0 bình luận về “Trái đất quay một vòng quanh trục của nó trong 24 giờ Coi trái đất như hình cầu có bán kính r = 6400 km vĩ độ là góc tạo bởi bán kính trùng với bán kí”

 1. Đáp án:

  Khoảng cách từ điểm đang xét đến trục quay là:

  $r=R.cos(45)=\frac{6400}{\sqrt{2}}=3200\sqrt{2}$ km

  Tốc độ góc của TĐ:

  $w=\frac{2\pi}{T}=\frac{2\pi}{24}=\frac{\pi}{12}$ rad/h

  => Vận tốc của điểm đang xét:

  $v=w.r=\frac{\pi 3200\sqrt{2}}{12}=\frac{800\pi\sqrt{2}}{3}\approx 1185$ km/h

  Trả lời

Viết một bình luận